Slajdy z Mergado DevTalks #5

V úterý 13. června proběhlo další pokračování vývojářských (polo)přednášek, které pořádá vývojový tým zodpovědný za aplikaci (a nyní už i vlastně platformu) Mergado. Tento předprázdninový díl, v prostorách Nekávarny poskytnuvší vítaný úkryt před brněnskými letními vedry, si opět vzal na paškál trojici zajímavých vývojářských i ne-úplně-vývojářských témat. Řešila se dobrá káva, řešil se populární Docker a řešily se i indukce!

O co jste tedy vlastně přišli?

O kávě#

Jako první přednášel Jakub Kluvánek, aby teoreticky i prakticky demonstroval (ne)obvyklé způsoby přípravy kávy. Nástroje, které se k přípravě používají ukázal přímo v akci.

Ke konci praktické ukázky o kávě jsme ještě rychle vypili několik vzorků kávy, abychom si mohli povzbuzeni poslechnout další dvě (už odbornější) přednášky.

Laravel & Docker#

Posilnění ochutnávkou z praktické části předchozí prezentace o kávě se pozornost osazenstva zaměřila na prezentaci na téma Laravel & Docker, kterou měl náš host Lukáš Benke. Aktuálně populární Docker byl probrán zejména z perspektivy spolupráce s PHP frameworkem Laravel. Dozvěděli jsme se, jak se vyhnout známým problémům, či to, jak takové řešení správně propojit se známým editorem PHPStorm a i třeba jak vyřešit spolupráci s XDebugem či s testovacím frameworkem PHPUnit.

Expresný úvod do algoritmizacie#

Poslední prezentaci si připravil Lukáš Ševčík, který nejdříve ukázal, jak správně odvodit a zapsat časovou složitost algoritmu v tzv. big O notaci. Poté na jednoduchém příkladu (násobení s pomocí bitového posunu) předvedl, jakým způsobem matematicky dokázat korektnost nebo časovou složitost algoritmu.

Slajdy z přednášky najdete zde:

Autor: Pavel Dedík